Féach Thart ar an Oidhreacht
Iontach atá in Éirinn
Ceannaigh Cárta Oidhreachta OPW

Cead isteach saor in aisce go dtí breis is 45 de na Láithreáin Oidhreachta
Is Breátha In Éirinn

Sochair an Chárta Oidhreachta OPW

Ag seo a leanas, cuid de na sochair a fhaightear le Cárta Oidhreachta OPW 

01.

Cead isteach saor in aisce go dtí breis is 45 cinn de na Láithreáin Oidhreachta OPW is mó éilimh

Faigheann tú rochtain saor in aisce ar bhreis is 45 láithreán oidhreachta atá faoi bhainistiú an stáit agus atá lonnaithe ar fud na hÉireann.

02.

Rochtain Neamhtheoranta

Is féidir leat cuairt a thabhairt ar aon cheann de na láithreáin is díol spéise, nó iad uile, fiú, chomh minic agus is mian leat le linn thréimhse bhailíochta an Chárta Oidhreachta.

03.

Bailí ón gcéad úsáid

Ní chuirtear tús le tréimhse bhailíochta na gcártaí go dtí go n-úsáidtear iad den chéad uair, rud a chiallaíonn gur féidir leat iad ceannach tamall maith roimh duit do thuras a dhéanamh.

04.

Coigiltis Iontacha

Is féidir leat coigiltis iontacha a dhéanamh i gcomparáid le gnáth-thicéid a cheannach, fiú mura dtéann tú ar cuairt ach ar cúpla cinn de na láithreáin. Seoltar na Cártaí amach chugat sa phost saor in aisce freisin!

Praghas Cárta Oidhreachta

Cineál Cárta Cárta Aon Bhliain Amháin
(bailí ar feadh 365 lá ón gcéad úsáid)
Duine Fásta €40.00
Seanóir (60 bliain d’aois agus níos sine ná sin) €30.00
Mac Léinn (agus cárta aitheantais bailí agat)  €10.00
Leanbh (idir 12 agus 18) €10.00
Teaghlach (2 daoine fásta agus suas le 5 leanaí, idir 12 agus 18 mbliana d'aois) €90.00

Ceannaigh an Cárta Oidhreachta OPW Anseo

Is féidir an Cárta Oidhreachta OPW Bliantúil a cheannach anseo. Seolfar na cártaí amach sa phost saor in aisce. Cuirfear na cártaí sa phost laistigh de 10 lá oibre tar éis an lá a gceannaítear iad. 

CEANNAIGH AN CÁRTA OIDHREACHTA >>

Téarmaí & Coinníollacha

  • Ní mór Cárta Oidhreachta a shíniú roimh don úsáideoir é a úsáid den chéad uair. Tá na cártaí neamh-inaistrithe agus ní féidir ach leis an sínitheoir an chárta a úsáid. Féadfar cruthúnas aitheantais a bheith á iarraidh nuair a úsáidtear iad.
  • Ní féidir cártaí a athsholáthar má chailltear nó má ghoidtear iad.
  • Féadfar go mbeidh cruthúnas aoise de dhíth le haghaidh cártaí aoislacáiste áirithe.
  • Ag ionaid áirithe, tá áiseanna páirceála agus fosheirbhísí curtha ar fáil ag comhlachtaí nó gníomhaireachtaí eile. Is féidir go ngearrfar táille ar úsáid na seirbhísí sin. Tá aon mhuirir dá leithéidí leithleach ón gCárta Oidhreachta agus níl siad clúdaithe leis.
FÉACH AR NA TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA GO LÉIR

Cén Áit Is Féidir Cárta Oidhreachta OPW a Úsáid

Is féidir leat do chárta a úsáid ag aon cheann de na láithreáin oidhreachta iontacha atá sonraithe ag seo.

Féach an Liosta