Íoslódáil Treoirleabhar

Is féidir leat PDF den Bhróisiúr 'Láithreáin Oidhreachta na hÉireann 2019' a íoslódáil. Tá gach aon PDF díreach níos mó ná 1MB. Seolfar cóip den bhróisiúr in éineacht le gach aon ordú a fhaightear, agus tá cóipeanna den bhróisiúr ar fáil freisin ó na láithreáin oidhreachta a dtugann tú cuairt orthu. Sonraítear sa bhróisiúr na Láithreáin Oidhreachta íoc-isteach inar féidir leat an Cárta a úsáid chun cead isteach saor in aisce a fháil, chomh maith le láithreáin eile nach féidir dul isteach iontu. Níl an cárta bailí ag Feirmeacha Traidisiúnta Mhucrois.

Seolfar cóip den bhróisiúr in éineacht le gach aon ordú a fhaightear, agus tá cóipeanna den bhróisiúr ar fáil freisin ó na láithreáin oidhreachta a dtugann tú cuairt orthu.
 

Eolas do Chuairteoirí faoi na Páirceanna, na Séadchomharthaí agus na Gairdíní. Treoirleabhar faoi Tháillí Isteach agus Uaireanta Oscailte. Cáipéis PDF de mhéid 1.2mb

Visitor Information for Parks, Monuments, and Gardens. Guide to Opening Times and Admission Charges (free with Heritage Card). PDF file size 1.2mb