Cad é Cárta Oidhreachta OPW agus cén áit an féidir é a úsáid?

Tugtar cead isteach saor in aisce, gan teorainn, go dtí níos mó ná 45 Láithreán Oidhreachta a bhfuil táillí á ngearradh iontu agus atá a dhéanann an Stát bainistíocht orhtu agus atá lonnaithe ar fud na hÉireann leis an gCárta Oidhreachta OPW le linn tréimhse bailíochta an chárta. 

Tá an liosta de na láithreáin íoc isteach inar féidir an Cárta a úsáid liostaithe ANSEO.  Is féidir bróisiúr, lena n-áirítear go leor láithreán Oidhreachta breise de chuid an OPW a bhfuil sé saor in aisce i gcónaí cuairt a thabhairt orthu, a íoslódáil ANSEO. Seolfar cóip den bhróisiúr in éineacht le gach aon ordú ar Chárta Oidhreachta a fhaightear, agus tá cóipeanna den bhróisiúr ar fáil freisin ó na láithreáin oidhreachta a dtugann tú cuairt orthu. 

Is do dhaoine aonair/theaghlaigh agus do ghrúpaí beaga amháin atá an Cárta Oidhreachta. Níl sé ar fáil do ghníomhairí taistil, do thionscnóirí turas ná do scoileanna teanga. Má tá grúpa á eagrú agat, molaimid duit teagmháil a dhéanamh go díreach leis an láithreán / na láithreáin oidhreachta a bhfuil suim acu iontu. 
 

Caithfidh gach cárta oidhreachta a bheith sínithe ag an úsáideoir cárta sula n-úsáidtear é den chéad uair. Níl Cártaí Oidhreachta inaistrithe go hiomlán agus ní féidir ach an té a bhfuil a shíniú ar an gcárta é a úsáid. Féadfar an cárta aitheantais an tsínitheora a iarraidh ag na Láithreáin Oidhreachta.  

 

Cé mhéad a chosnaíonn Cárta Oidhreachta OPW agus cá fhad a bheidh sé bailí?

Tá Cárta Oidhreachta OPW Bliantúil bailí ar feadh aon bhliain amháin ón gcéad uair a úsáidtear é. Toisc nach mbeidh Cártaí Oidhreachta bailí ach amháin tar éis díobh a bheith úsáidte den chéad uair, is féidir leat iad ceannach tamall maith roimh duit do thuras a dhéanamh. 

Ag seo thíos, na praghsanna

 

Cineál Cárta Cárta Aon Bhliain Amháin
(bailí ar feadh 365 lá ón gcéad úsáid)
Duine Fásta €40.00
Seanóir (60 bliain d’aois agus níos sine ná sin) €30.00
Mac Léinn (agus cárta aitheantais bailí agat)  €10.00
Leanbh (idir 12 agus 18)) €10.00
Teaghlach (2 dhaoine fásta agus suas le 5 leanaí, idir 12 agus 18 mbliana d'aois) €90.00

Bíonn leanaí faoi 12 bhliain d’aois saor in aisce (níl cárta ag teastáil uathu). 

 

An gclúdaíonn an cárta gach uile rud?

Clúdaíonn an Cárta gach muirear iontrála atá sonraithe ANSEO. Ag ionaid áirithe, tá áiseanna páirceála agus fosheirbhísí curtha ar fáil ag comhlachtaí nó gníomhaireachtaí eile. Is féidir go ngearrfar táille ar úsáid na seirbhísí sin. Tá aon mhuirir dá leithéidí leithleach ón gCárta Oidhreachta agus níl siad clúdaithe leis. 

 

Conas is féidir liom ordú a chur isteach ar chárta agus cé chomh fada a thógfaidh sé go dtí go bhfaighidh mé é?

Is féidir leat an Cárta a ordú ar líne anseo. Ansin, seolfar amach é chuig do sheoladh aon áit ar bith ar domhan, nó chuig seoladh a ainmníonn tú - mar shampla, féadfar gur bronntanas atá ann. Cuirfear na Cártaí Oidhreachta sa phost laistigh de 10 lá oibre tar éis an dáta a gceannaítear iad.

 

An féidir liom an Cárta Oidhreachta a thabhairt mar Fhéirín?

Tá an Cárta Oidhreachta iontach mar bhronntanas. Agus tú á ordú ar líne, abair linn an cé chuige a bhfuil tú ag tabhairt an cárta mar bhrontanas agus cén seoladh atá tú ag iarraidh an Cárta a bheith curtha chuige. Tá sé inmholta i gcónaí an faighteoir bronntanais a chur ar an airdeall le bheith ag súil leis an gcárta.

 

An bhfuil treoir a ghabhann leis ina dtaispeánann na láithreáin oidhreachta go léir?

Is féidir bróisiúr, lena n-áirítear go leor láithreán oidhreachta breise de chuid an OPW a bhfuil sé saor in aisce cuairt a thabhairt orthu, a íoslódáil Anseo. Seolfar cóip den bhróisiúr le gach aon ordú Cárta Oidhreachta a fhaightear chomh maith.

 

An dtugann an Cárta Oidhreachta modh mear iontrála duit chun na láithreáin?

Uimh.

 

An féidir liom an cárta a úsáid chun turas ar líne a chur in áirithe ag láithreán/láithreáin a bhfuil an OPW ag déanamh bainistíocht air/orthu?  

Is féidir. Is féidir leat do thuras ar líne a chur in áirithe trí chliceáil ar an rogha “Cárta Oidhreachta” 
san áis áirithinte ar líne ábhartha.    

 

Cén Cineál Cruthúnais Aitheantais Mac Léinn atá inghlactha?

Is féidir glacadh le haon cárta aitheantais fótagrafach mac léinn atá bailí in Éirinn, nó in aon tír eile.   

 

Cad iad na Téarmaí Úsáide?

Is féidir leat téarmaí úsáide an Chárta a fheiceáil anseo.

 

Cad é do Pholasaí Príobháideachais?

Is féidir leat breathnú ar ár bpolasaí príobháideachais anseo.

 

Tá Fiosrú agam, cé leis ar cheart dom dul i dteagmháil?

Seiceáil le do thoil ár gcuid ‘Ceisteanna Coitianta’ agus ár gcuid ‘Téarmaí agus Coinníollacha’. Mura bhfreagraítear do cheist, téigh i dteagmháil linn.

Má bhaineann do cheist le hidirbheart ar líne Chárta Oidhreachta: cuir ríomhphost chuig [email protected] le do thoil  
 

Má bhaineann do cheist le do Chárta Oidhreachta agus lena sheachadadh tríd an bpost: Déan teagmháil le do thoil leis an Oifigeach Cárta Oidhreachta, Seirbhísí fo Chuairteoirí, Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW), Aonad 20, Páirc Mhiondíola Cois Locha, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo, F12 DK30, Éire. Teileafón: + 353 1 647 6592.  R-phost: [email protected] 

Má bhaineann do cheist le láithreán oidhreachta atá sonraithe: Seiceáil, le do thoil, an liosta ar an láithreán gréasáin seo agus ansin na naisc chuig próifíl na láithreán oidhreachta ar Oidhreachta Éireann. Gheobhaidh tú an t-eolas teagmhála dírí le haghaidh na Láithreán Oidhreachta go léir ann chomh maith.